“კლასიკა”-ს ქსელს განვადების სფეროში ემსახურება საქართველოში ორი წამყვანი ბანკი:

1. თიბისი ბანკი

2. საქართველოს ბანკი

განვადება უპროცენტოა, ყოველგვარი დამალული გადასახადებისა და საკომისიოების გარეშე.

მომხმარებელი იხდის მხოლოდ შეძენილი ნივთის თანხას, ბანკის საკომისიოს კი კომპანია იხდის.

პირობები შემდეგნაირია:
თიბისი ბანკი – 6 ან/და 12 თვიანი უპროცენტო განვადება
საქართველოს ბანკი – 6 ან/და 12 თვიანი უპროცენტო განვადება