სურათი არ არის მოცემული
სურათი არ არის მოცემული
სურათი არ არის მოცემული
სურათი არ არის მოცემული
აღწერა
სასადილო გარნიტური, RIVA, მაგიდა ?/?სმ., ვიტრინა ?/?სმ., დესაუ სარკით ?/?სმ., 6 სკამი, DC-245002
მონაცემები

მაგიდა

0სმ
0სმ
0სმ
0
0

სკამი-6ცალი

0სმ
0სმ
0სმ
0
0

დესაუ სარკით

0სმ
0სმ
0სმ
0
0

ვიტრინა

0სმ
0სმ
0სმ
5000
5000
კომპლექტის საბოლოო ფასი
5000
ამას მოუხდებოდა