აღწერა
სამეული BILBAO, რომლის კომპლექტშიც შედის: დივანი სამ ადგილიანი (1 ცალი) დივანი 1 ადგილიანი (2 ცალი)
მონაცემები
კომპლექტის საბოლოო ფასი
0
ამას მოუხდებოდა