სურათი არ არის მოცემული
სურათი არ არის მოცემული
აღწერა
სამეული DESTINA, რომლის კომპლექტშიც შედის: დივანი 3 ადგილიანი (1 ცალი), დივანი 1 ადგილიანი (2 ცალი)
მონაცემები

დივანი 3 ადგილიანიDg-202015

0მმ
0მმ
0მმ
2400
1620

სავარძელიDg-202016

0მმ
0მმ
0მმ
2500
1680
კომპლექტის საბოლოო ფასი
3300
ამას მოუხდებოდა