სურათი არ არის მოცემული
აღწერა
სასადილოს კომპლექტი REDORO, რომელიშიც შედის: მაგიდა (180x100x75); სკამი (6 ცალი) KL-201006
მონაცემები

Redoro

0სმ
0სმ
0სმ
3860
2985
კომპლექტის საბოლოო ფასი
2985
ამას მოუხდებოდა