ყუთი სამკაულებისთვის, CHROME, (საფრანგეთი), მართკუთხედი, წითელი, ნატურალური ტყავი

320

ყუთი სამკაულებისთვის, CHROME, (საფრანგეთი), მართკუთხედი, წითელი, ნატურალური ტყავი, B378614 14A, DV-362050

სახეობა:
კოდი: DV-362050