საწოლი, NITRAN, (თურქეთი)

2500

საწოლი სათვსოთი, NITRAN(2), 160/200სმ., ორიანი, #5253, KN-221448

კატეგორია:
სახეობა:
კოდი: KN-221448