სურნელოვანი სითხე, (იტალია), VANITA, ხის ჩხირებით, ბორდოსფერი

168

სურნელოვანი სითხე, (იტალია), VANITA’, ხის ჩხირებით, ბორდოსფერი, 200ml., HP-4321, HYP-134001

სახეობა:
კოდი: HYP-134001