სურნელოვანი სითხე, (იტალია), BLACK WOOD, ხის ჩხირებით, კონიაკისფერი

190

სურნელოვანი სითხე, (იტალია), BLACK WOOD, ხის ჩხირებით, კონიაკისფერი, 200ml., HP-4322, HYP-134002

სახეობა:
კოდი: HYP-134002