სურნელოვანი სითხე, (იტალია), VANITA, ხის ჩხირებით, ბორდოსფერი

290

სურნელოვანი სითხე, (იტალია), VANITA', ხის ჩხირებით, ბორდოსფერი, 500ml., HP-4331, HYP-134005

სახეობა:
კოდი: HYP-134005