ტელევიზორის სადგამი, CARPINUS, (თურქეთი), ხისფერი

1250

ტელევიზორის სადგამი, CARPINUS, (თურქეთი), 240/49/77სმ., ხისფერი, KN-221271

სახეობა:
კოდი: KN-221271