სურათი არ არის მოცემული
სურათი არ არის მოცემული
სურათი არ არის მოცემული
სურათი არ არის მოცემული
სურათი არ არის მოცემული
სურათი არ არის მოცემული
აღწერა
სასადილო კომპლექტი, რომელშიც შედის: მაგიდა გასაშლელი, ELIZABETH (230), 200/240/115/h76 თეთრი; სკამი, ELIZABETH(230), ხე-თეთრი/კრემისფერი (6 ცალი); სკამი სახელურით, ELIZABETH(230), ხე-თეთრი/კრემისფერი (2 ცალი); დესაუ სარკით, ELIZABETH (230), 180/52/h85, თეთრი; ვიტრინა, ELIZABETH(1)-(230), 80/48/h208, თეთრი მარჯვენა კარით; ვიტრინა, ELIZABETH(2)-(230), 115/50/h215, თეთრი.
მონაცემები

მაგიდა გასაშლელი თეთრიFs-230115

115სმ
200სმ
76სმ
5400
5400

სკამი ხე-თეთრი/კრემისფერი, (6 ცალი)Fs-230116

0სმ
0სმ
0სმ
4500
4500

სკამი სახელურით თეთრი (2 ცალი)Fs-230117

0მმ
0მმ
0მმ
1600
1600

დესაუ სარკითFs-230114

52სმ
180სმ
85სმ
5600
5600

ვიტრინა თეთრიFs-230160

48სმ
80სმ
208სმ
4200
4200

ვიტრინა თეთრიFS-230161

50სმ
115სმ
215სმ
4200
4200
კომპლექტის საბოლოო ფასი
25500
ამას მოუხდებოდა